Huizinger Hervormingscantate Huizinger Hervormingscantate

Het zal u niet ontgaan zijn, dat we in 2017 herdenken, dat Luther in 1517 zijn 95stellingen bekend maakte, het begin van de Reformatie.
In verband hiermee wordt op zondagavond 22 oktober a.s. in de Farmsumer Kerk de Huizinger Hervormingscantate uitgevoerd door de Johannes de Doper cantorij uit Huizinge o.l.v. Kees Steketee.
De muziek van deze cantate is geschreven door Kees Steketee en de teksten zijn van Barbara de Beaufort.
Solisten zijn Gera van der Hoek en Jan Smid.
De voorganger tijdens deze cantatedienst is ds. Itse de Boer.
Het orgel wordt bespeeld door Kees Steketee.
De dienst begint om 19.00 uur.

Na de dienst is er koffie en thee. Bij de uitgang wordt van u een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten
en om onze cantatediensten in de toekomst te kunnen blijven organiseren.
Werkgroep Cantatediensten Farmsumer Kerk

terug