Zendingserfgoedkalender 2018 Zendingserfgoedkalender 2018

 
Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Hennie de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46.
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:

Dien Wierdsma-Smit
John Mol
Joop Danhof
Bob Flobbe
Albert Ferwerda
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra

lees meer »
 
Voorzitter gezocht Voorzitter gezocht

De MWD zoekt een nieuwe voorzitter / stuurman
 
Wij bieden:  - enthousiaste leden die samen de
                        taken verdelen
                     -  een werkgroep met veel ervaring
                        voor het werk van  zending,
                        werelddiaconaat en evangelisatie
Wij vragen: -  iemand die de vergaderingen wil
                       voorzitten.
                    -  oog heeft voor het werk van de
                       zending, werelddiaconaat en
                       evangelisatie
                    -  zo’n 6 keer per jaar wilt vergaderen.
 
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij de
secr. T. Kemmink, tel. 61 46 33
 

 
Zondag 12 maart Zondag 12 maart

EEN MOEDIGE GEMEENSCHAP IN BANGLADESH

Veel mensen hebben gehoord van Taizé. Een protestantse
kloostergemeenschap in het oosten van Frankrijk. Gesticht door broeder
Roger (Schütz) in 1940, bedoeld als een schuilplaats voor ieder op de
vlucht. Na de oorlog zette de beweging zich voort, een gemeenschap van
broeders, die een teken willen zijn van Christus’ aanwezigheid onder
mensen. Naast de gemeenschap in Frankrijk, die jaarlijks nog altijd
tienduizenden mensen trekt met nadruk op jongeren, zijn er ook
gemeenschappen gesticht in het buitenland. Eén daarvan is de
gemeenschap in Mymensingh in Bangladesh. Een van de broeders daar is
een Nederlander, broeder Guillaume. Hij woont er al veertig jaar
tussen de allerarmsten. In Mymensingh stond een oud anglicaans kerkje
dat door The Church of Bangladesh in 1988 voor het werk ter
beschikking werd gesteld. Vandaaruit doen de broeders hun werk,
gericht op:
• De armen, schoonmakers, zigeuners, weduwen en wezen
• Scholing voor kinderen uit de allerarmste gezinnen
• Gehandicapten
• Gevangenen
• Plattelandsvrouwen
• Kerken zonder goed leiderschap
Dit laatste onderdeel, hun bijdrage aan het werk van de
gemeenschappelijke kerken in de regio Mymensingh (MCCP), wordt door
ons ondersteund via de collectes op de komende vier zondagen. De
komende weken zullen we steeds een element van het werk van de
broeders uitlichten en tijdens de collecte krijgt u foto’s te zien van
het leven en werk van de broeders.
Hun werk valt zeker onder het thema ‘Sterk en dapper’ met vandaag als
tweede thema Accepteren. In Taizé word je geaccepteerd zoals je bent,
een kind van God, hoe je leven er verder ook ziet.

De kerken in Mymensingh zijn klein en de laatste jaren is het er niet
gemakkelijker op geworden. Een kleine maar sterker wordende groep
moslims zou het liefst zien dat de toch al kleine christelijke
gemeenschap uit het land verdwijnt. Voor training van leiders van
kleine kerkjes, vaak niet meer dan twintig of dertig leden, is de kerk
afhankelijk van de steun die kerken in het buitenland geven. En wij
doen daar van harte aan mee.

De MWD

 

 
Themadienst over Bangladesh Themadienst over Bangladesh

lees meer »
 
Kerk-in-actie projecten in Bangladesh Kerk-in-actie projecten in Bangladesh

De Missionaire Werkgroep Delfzijl wil zich van 2015- 2018 inzetten voor twee projecten van Kerk in Actie.

We hebben gekozen voor 2 projecten uit één land:
1. MCCP Kerken op het platteland staan op eigen benen (Z 009463)
2. Church of Bangladesh: Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat (W 002047)

lees meer »