De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aan De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aanIn een sfeervolle ambiance vond in de Kerk Meedhuizen de overdracht plaats van het kerkgebouw. Samen met het College van Kerkrentmeesters was door de Stichting OGK een programma gemaakt, dat na een inloop, onder het genot van koffie, thee en gebak, verzorgd door het dorpshuis, om 16.00 uur begon. Na een woord van welkom door kerkrentmeester dhr. W. Mulder, sprak de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Tj. de Vries mede namens de Protestantse Gemeente in Delfzijl een openingswoord. Hij benadrukte hierin dat het goed is dat er organisaties zijn welke zich zeer professioneel sterk maken voor het beheer en onderhoud van oude kerken. En dat het tevens fijn is dat er een groep bewoners in het dorp zich in een plaatselijke commissie willen inzetten voor het beheer en gebruik van de kerk. Voor de Protestantse Gemeente een droevige dag door het verlies van een gebouw, maar ook een feestelijke als je de kerk in goede handen kunt geven. Door de burgemeester van de burgerlijke gemeente Delfzijl, dhr. P. Beukema, werd vervolgens een beschouwing over ‘de betekenis van een monument in het dorp en in het bijzonder in Meedhuizen’ uitgesproken. Er werd door hem gesproken over de heilige Laurentius, als diaken van de kerk en waarnaar de kerk in Meedhuizen is genoemd. Hij sprak tevens over de drie K’s: Kerk, Kroeg en Kapitaal. In het geval van Meedhuizen waren de eerste twee k’s in het dorp aanwezig maar ontbreekt de laatste. Dat was in het verleden, toen de kerk nog onder het collatierecht viel van de Ripperda’s. Ook hij benadrukte de inzet van de inwoners van Meedhuizen en wenste hen bij het gebruik van de kerk succes toe.
Voor dat werd overgegaan tot de officiële overdracht van het kerkgebouw aan de stichting klonk een muzikaal intermezzo. Verzorgd door de beide leden van het college van kerkrentmeesters, de heren Tjerk de Vries en Wilte Mulder. Het Eertman orgel werd bespeeld door de Vries en Mulder zong daarbij.
 
 
Beide heren en het bestuur van de stichting Oude Groninger Kerken ondertekenden daarna de overdrachtsakte nadat deze was voorgelezen door de notaris mevr. Mr. K.E. Bolken. Echter niet ook eerder nadat de voorzitter van de stichting, dhr. P. de Bruijne, met een symbolische euro de kerk van de Protestantse Gemeente te Delfzijl had gekocht.
Aansluitend na de ondertekening werd door de Vries aan de voorzitter van de stichting de sleutel van de kerk overhandigd.


Waarop de Bruijne het woord nam en een toespraak hield waarin o.a. werd aangegeven dat de kerk van Meedhuizen de 88e kerk is welke nu in het bezit van de stichting is gekomen.
Tot slot van het officiële gedeelte werd nog een keer door de Vries en Mulder gemusiceerd.
 

 Onder het genot van een eveneens door het dorpshuis verzorgd hapje en drankje werd de middag afgesloten.
Een gedenkwaardige middag voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
 
    

 

 
SING-IN SING-IN

 
Koopvaardijdienst 2017 in het Zeemanshuis Koopvaardijdienst 2017 in het Zeemanshuis

Uitnodiging voor de koopvaardijdienst 2017
Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen organiseert ook dit jaar weer de koopvaardijdienst.
Deze zal plaats vinden op zondag 12 november a.s. om 16.00 uur in het zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH  Eemshaven.
Voorganger in deze dienst is pastor S. Standhardt.
Verder werken mee praiseband the Messengers uit Garrelsweer.
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen samenstellen en uitdelen aan de zeevarenden die met kerst niet bij hun gezin en/of familie kunnen zijn. Een vorm van aandacht die door de zeevarenden jaarlijks zeer wordt gewaardeerd.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie, thee of glaasje fris even met elkaar van gedachten te wisselen.
Bij het zeemanshuis is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
 
 

 
Actie schoenendoos: voor jou… van mij… Actie schoenendoos: voor jou… van mij…

 
Actie schoenendoos: voor jou… van mij…
De voorbereiding voor Actie4kids 2017 - 2018 is van start gegaan! Samen met u willen wij 50.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar landen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa.
In Nederland maken wij ons druk over de prestaties van de school waar onze kinderen op
zitten. Maar wat als er helemaal geen school is? In Nederland zijn we bezorgd over de hoeveelheid suiker die onze kinderen binnenkrijgen door alle frisdranken. In ontwikkelingslanden sterven er jaarlijks 3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan ondervoeding. In Nederland bedenken we campagnes tegen (cyber)pesten, terwijl miljoenen kinderen in oorlogsgebieden bedreigd worden met de dood. In Nederland moeten we prioriteiten stellen hoe we ons begrotingsoverschot gaan verdelen, elders in de wereld leeft 1 op de 2 kinderen nog steeds in armoede.
Miljoenen kinderen hebben het anno 2017 dus nog steeds heel moeilijk. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”: jouw speelgoed en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. Wij van Actie4Kids doen er nog een cadeautje bij: het goede nieuws van het evangelie in de vorm van een boekje met Bijbelverhalen. Jong en oud kunnen door het vullen van een schoenendoos laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht heeft.
Jong of oud, individueel of met de kerk, iedereen kan meedoen!
Ook onze gemeente doet mee. Eén doos vullen is een kleine moeite maar samen worden het vele dozen. Zo kunt u een kind in één van de genoemde landen helpen. Tot begin december kunt u een gevulde doos bij de kerk inleveren. Voor vragen over deze actie: F. Riedstra, tel. 617488
 

 
(Regio)Vespervieringen 2017 – 2018 (Regio)Vespervieringen 2017 – 2018

Er zijn voor dit winterseizoen weer 6 vespervieringen gepland.
De data zijn: 8 oktober, 12 november, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april.
De vaste aanvangstijd is: 17.00 uur.
Waar deze vieringen zullen plaatsvinden is nog een kwestie van besluit. Dat heeft ook te maken met het idee om de Mariakerk van Krewerd in de lijst van locaties op te nemen of zelfs als vaste locatie te kiezen. Dat is op dit moment nog niet duidelijk.
Er is over gesproken tijdens de evaluatie van vorig winterseizoen om de vieringen weer dichterbij een oorspronkelijke vesper te brengen. Het hart van de vesper is het voorleggen in stilte van de dag aan God, de inkeer tot jezelf zoeken en God te loven en te danken voor de dag die is geweest. Daarna ga je de avond en de nacht in. De vesper helpt ons dus om een soort omslagmoment te beleven en tot rust te komen.
Van de voorbereidings- en uitvoeringscommissie maken deel uit: Pauline van Keulen (namens Spijk-Losdorp, Tjerk de Vries (namens Delfzijl) en Lina van Zanten, Tineke en Frits Postema en Gerard Knol (namens Bierum-Holwierde-Krewerd). Diverse mensen hebben hun muzikale bijdragen geleverd aan de vieringen tot nu toe.
Nu leeft bij ons ook de vraag in hoeverre de behoefte aan dergelijke vieringen in ons midden aanwezig is. Sinds 27 september 2007 worden deze vespervieringen in onze regio gehouden. We krijgen soms ook het gevoel dat mensen iets anders willen dat meer op het vlak ligt van samenzang, orgelmuziek en andere muziek.  Wij willen graag weten hoe dit onder ons leeft en zullen zoeken naar een manier om daarop meer zicht te krijgen.
 

 
Orgelconcerten Farmsumer kerk

Orgelconcerten Farmsumer kerk


Nog te houden concerten in 2017 :

26 dec  Harm Hoeve Kerstconcert (aanvang 14.30 uur)

De concerten beginnen om 20.00 uur en de entree bedraagt € 10,=.

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar proberen we ook Zuid er bij te betrekken
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië


Dankzij o.a. de sokken en de opbrengst van de rommelmarkt/bazaar/boekenmarkt zijn we in staat om binnenkort weer een mooi bedrag over te maken naar het KinderOpvangCentrum “Jardim Colonial” in Brazilië.
Allemaal hartelijk dank voor uw medewerking.
We gaan weer werken aan nieuwe voorraad om zo dit centrum te kunnen blijven steunen.
Sokken kunt u bij mevrouw Stam bestellen. Ook kunnen we bijvoorbeeld gastendoekjes en badhanddoeken  voor u versieren. Leuke cadeautjes voor de komende feestdagen.
Misschien heeft u of een van uw familieleden of kennissen nog witte gebreide of gehaakte spreien in de kast liggen. We kennen iemand die ze graag wil hebben. Lichte beschadigingen geen probleem. Die kunnen we repareren.
U kunt bellen op 06 236 88 512.
Alvast hartelijk dank namens het team van Vrouwen voor Brazilië. De kinderen in Brazilië zullen u dankbaar zijn.
Frouwkje Klein

 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »