Eeuwigheidzondag

Bekijk alle foto's
 
Kerstviering Farmsum

De kerstavond van onze vrouwenvereniging is al weer achter de rug, maar we kunnen terugzien op een geslaagde avond. Tegen 6 uur was iedereen aanwezig. De tafels waren gedekt voor een broodmaaltijd. De zaal was versierd en er stond een kerstboom.Zo was ieder direct in  kerststemming.Onze presidente ging ons voor in gebed. We konden 
genieten van een voortreffelijk maaltijd en een gezellig samenzijn. Na het zingen van een danklied voor de maaltijd was er een korte pauze. In die tijd werden er liederen gezongen en  gedichten voorgelezen. Om half 8 werd de kerstliturgie gelezen door de dominee en 2 dames van onze vereniging, getiteld "Met grote blijdschap geven wij kennis.........". Daarna was er pauze en tijd voor koffie of thee met een koek. In de pauze werd er een vrije gift 
gevraagd. wat bestemd was voor kerstpaketten bij de voedselbank.  Het bracht €€ 202,- op. Tot slot werd er een kerstverhaal gelezen door één van onze leden getiteld: De Bolten en de Mooimannen. Na het zingen van Ere zij God was er een einde gekomen aan een gezellige avond.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Ds. Itse de Boer

Bekijk alle foto's
 
De kerk van Meedhuizen is overgedragen aan de stichting Oud Groninger Kerken

Bekijk alle foto's
 
Nieuw icoon in de Farmsummer Kerk

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt wijk Zuid

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en herbevestiging

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 17 september 2017

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Wiebke Heeren

Op 13 november is afscheid genomen van ds. Wiebke Heeren. Tijdens de dienst en na afloop in Op de Wierde zijn vele foto's gemaakt. Naast een drietal stola's van de Protestantse gemeente te Delfzijl kreeg ds. Heeren van de wijk Zuid een mooi fotoboek met foto's van de verschillende activiteiten van de afgelopen jaren. We hopen dat ze met plezier terug mag kijken op haar periode bij ons in wijk Zuid.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid van de centrumkerk

Bekijk alle foto's
 
Sacrale dans

Graag laten we een paar foto's zien van de groep die 1 per 14 dagen bij elkaar komt om onder leiding van Ulrike Neumann. De muziek draagt de dansen. We oefenen de passen en dansen daarna in stilte, meestal in een kring. In het midden staat een symbool welke past bij het thema van de avond. Tussen de dansen door wordt een tekst, gedicht of gebed voorgelezen.

In mei hebben de avond uitgebreid door zelfgemaakte hapjes mee te nemen. Vele kleine hapjes zorgen voor een overvloed aan lekkere gerechtjes.

In juni dan we nog 2 keer op woensdagavond. Het is altijd de tweede en vierde woensdag in de maand op 19.30 uur tot 21.00 uur.   

 

 

Bekijk alle foto's
 
OPA

Bekijk alle foto's