MIDDENMOOT MIDDENMOOT

Er is een gespreksgroep voor de Middenmoot, dat wil zeggen iedereen tussen de vijfentwintig en vijftig (we kijken niet op een jaartje) die zich jong van hart voelt.

Via de Middenmoot worden een aantal keren per jaar Anders dan Sredna diensten georganiseerd. We komen geregeld op zondagavonden samen. Voor data zie de aankondigingen in Kerkblad en Zondagsbrief.

Inlichtingen: Alies Flobbe, e-mail: , Tel.: (0596) - 61 28 15

terug