Tweede Advent in De Ark Tweede Advent in De Ark


Zondag 10 december: tweede Advent:
De samenspraak van Theo en Filia gaat vandaag over dromen: dingen diie je in werkelijkheid niet kunt zien, maar in je dromen er prachtig uit zien.
In het visioen van Jesaja laat hij wapens tot ploegscharen omsmeden. Ghandi, Maarten Luther King en Nelson Mandela zijn mannen die in de voetsporen van Jesaja deze boodschap wereldkundig wilden maken. Maar wat is van hun boodschap anno 2017 nog van over?

Het projectlied:
Jesaja schreef zijn tijd voorbij
zo geeft hij hoop aan jou en mij
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.

Niemand doet nog een ander pijn
en overal zal vrede zijn
de mensen zijn op God gericht
ze willen leven in zijn licht.

 
Een boek vol verwachting Een boek vol verwachting


Zondag 3 december: 1e advent.
Het verhaal van Zacharias in de tempel staat in deze dienst centraal.
Hester en Dineke luiden het project in met een korte sketch, waarin 'Theo en Filia'  het thema van de zondag introduceren.
Daarna vertelt Hester uit het boek van verwachting dat 4 weken met de kinderen en gemeente mee gaat:

We zingen het projectlied:
Jesaja schreef zijn tijd voorbij
zo geeft hij hoop aan jou en mij
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
 

 
Kerstmarkt Kerstmarkt


Vrijdag 15 december van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt de jaarlijkse kestmarkt gehouden in De Ark. Veel zelfgemaakte producten kunt u er kopen en natuurlijk ook o.a. heerlijke snert en pannenkoeken.
Zoals altijd staat de prachtig versierde kerstboom vol loodjes in de zaal zijn er leuke prijzen te bemachtigen.
Kerststukjes, allerlei voorwerpen van hout, jam, broodjes zuurkool, olie bollen, veel leuke bakrodukten en natuurlijk de koffie hoek staat voor u klaar om gezellig bij te kletsen.
Komt allen! Dan wordt het zeker gezellig.

 
Wijkkerkenraad Noord Wijkkerkenraad Noord

Moderamen:
Predikanten: da. D. Ferwerda – Arends en ds. A. Ferwerda
Voorzitter: Tj. de Vries
Scriba: W. Mulder
mw. F. Riedstra       
B. Flobbe

lees meer »
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar Laatste zondag van het kerkelijk jaar


Zondag 26 november zijn de 14 gemeenteleden die ons dit jaar zijn ontvallen  herdacht.Veel familieleden waren aanwezig en tijdens het noemen van de namen staken zij een kaars aan ter gedachtenis aan de overledenen.
"Heer herinner u de namen van hen die gestorven zijn".
Psalm 139 stond centraal in deze dienst. Na de dienst was er voor ieder een kopje koffie zodat we als gemeenteleden met veel familieleden na konden praten over het verlies en gemis van hen die ontvallen zijn.

 

 
Zondag 5 novenber: Oogsdankdag Zondag 5 novenber: OogsdankdagZondag  5 nov. 2017: Dankdag in De Ark
Traditiegetrouw willen wij op Dankdag aan ouderen en zieken in onze gemeente weer fruitbakjes rondbrengen.  Op zaterdagmorgen 4 nov. gaan we die fruitbakjes maken en daarvoor zoeken we nog een paar mensen die mee willen helpen. Opgave bij Bob Flobbe 628212.
We vragen u samen die fruitbakjes op zondag bij de ouderen en de zieken thuis te brengen.
Maar wij vragen ook aan de gemeenteleden om hiervoor fruit in te leveren.
Hiertoe is De Ark open op donderdag 2 november, tussen 16.00 en 17.00. Dan willen wij graag uw fruit in ontvangst nemen.  Bij voorbaat dank.
Uw wijkdiaconie.
 

 
Eten in de ARK Eten in de ARK

In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In de Ark waren daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd.

Vanaf 17.30 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tussen 19.15 uur en 19.30 uur gaat een ieder weer naar huis. Kosten € 4,00 per persoon.

De eerst volgende maaltijd is 10 januari 2018.   

Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de Ark of per telefoon.

Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail

 
Actie Boem Actie Boem

Actie Boem is samen met de knutselgroep van de ARK, een organisatie bestaande uit een aantal leden van Wijk Noord van de PG Delfzijl, die verschillende acties in en om de ARK houdt.
Voorbeelden zijn de kerstmarkten en het verzamelen van oud ijzer. De opbrengsten van de acties worden besteed in de ARK. Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengsten besteed aan goede doelen.
Afgelopen jaar hebben wij een bedrag van € 3000,- besteed aan de VERFRAAIING rond de ARK. Wat betreft de goede doelen, hebben wij deze keer een gift geschonken aan de Clinic Clowns, Zeemanshuis in de Eemshaven en aan de actie Schoenendoos.

 

lees meer »
 
Vrouwendienst Delfzijl Noord Vrouwendienst Delfzijl Noord

De Vrouwendienst Delfzijl Noord ondersteunt bij allerlei activiteiten in de wjkgemeente Noord.
Binnen de wijkgemeente Noord heeft de Vrouwendienst een belangrijke ondersteunende taak. Zij draagt zorg voor de bemensing van een groot aantal contactpersonen. Daarnaast verzorgt zij het verjaardag fonds.

Voor het verjaardag fonds wordt aan de gemeenteleden, middels een felicitatiekaart en een bijgevoegd zakje, een bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor diverse activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd, zoals:
- bloemen in de Eredienst
- attenties bij geboorte, jubilea enz.
- elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag
- om de 2 jaar een reisje enz. enz.
De Vrouwendienst bestaat uit 8 leden.
Voorzitster: Ria Oudman, Tel. 61 80 80
Secretaresse: Alberta de Vries, Tel. 62 57 45
Penningmeester: Femmy Riedstra, Tel. 61 74 88

 
Ontmoetingsmiddagen in de Ark Ontmoetingsmiddagen in de Ark

Elke 2e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag in de Ark. (in 2017: 12 okt.en 9 nov. In 2018: 11 jan., 8 febr., 8 maart, 12 april en 10 mei).

De middagen, beginnen met een kleine meditatie, en zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar bv. dia’s of een dvd presentatie. 
Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Aan het eind van het seizoen gaan we een middag met elkaar op stap in de regio, met aan het eind, als traditie ... een visje eten in Termunten.
De ontmoetingsmiddagen starten weer op de 2e donderdag van oktober, om 14.30 uur in de Ark.
Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen of vragen:
Lida Raske, Tel. 61 50 86, Janny Elting, Martha Bolt en Femmy Riedstra,